Y gofod ble gall cymunedau caffael a masnachol yng Nghymru gydweithio

Cyd yw'r ganolfan ragoriaeth newydd lle gall cymunedau caffael a masnachol ddysgu a chefnogi ei gilydd.

Mae ein ffocws cychwynnol ar rôl caffael a masnachol wrth gefnogi targed Cymru i gyrraedd Sero Net erbyn 2030.

Dysgu mwy am Cyd
Y gofod ble gall cymunedau caffael a masnachol yng Nghymru gydweithio

Newyddion diweddaraf a digwyddiadau

Y Daith Gaffael

Dechrau ar y daith gaffael

Mae'r daith gaffael yn cynnwys tri cam bras: Datblygu, Tendro, Contractio. Mae pob un o'r camau hyn yn newid yn dibynnu ar werth eich caffaeliad. Unwaith y byddwch wedi datblygu eich briff ar gyfer y tendr (gweler cam cyntaf Datblygu), byddwch yn gwybod beth rydych yn ei brynu, faint mae’n ei gostio ac a yw ar gael am ddim yn y farchnad. Bydd hyn yn eich helpu i ddewis y Llwybr Caffael gan Gynlluniwr Taith Caffael Llywodraeth Cymru.

Dyma'r tri llwybr:

Llwybr Un

Mae’r llwybr hwn ar gyfer contractau gwerth llai na £25,000 (yn cynnwys TAW), risg isel, sydd ddim yn ail-adrodd.

Gweld Llwybr 1

Llwybr Dau

Mae’r llwybr hwn ar gyfer contractau gwerth rhwng £25,000 (yn cynnwys TAW) a throthwy Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Gaffael gan Lywodraethau (WTO GPA).

Gweld Llwybr 2

Llwybr Tri

Mae'r llwybr hwn ar gyfer contractau gyda chyfanswm gwerth sy'n cyfateb i drothwyon Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Gaffael gan Lywodraethau (GPA) neu'n uwch.

Gweld Llwybr 3

Rydym wedi dod ag amrywiaeth o adnoddau ynghyd i’ch cefnogi ar bob cam o’ch taith caffael.

Dilynwch y ddolen isod i weld yr adnoddau sy'n berthnasol i bob cam o'r daith gaffael.

Gweld adnoddau

Mae safle Cyd yng nghyfnod Beta ar hyn o bryd a bydd y wefan hon yn cael ei datblygu wrth i wasanaethau newydd gael eu creu.