Y gofod ble gall cymunedau caffael a masnachol yng Nghymru gydweithio

Cyd yw'r ganolfan ragoriaeth newydd lle gall cymunedau caffael a masnachol ddysgu a chefnogi ei gilydd.

Mae ein ffocws cychwynnol ar rôl caffael a masnachol wrth gefnogi targed Cymru i gyrraedd Sero Net erbyn 2030.

Dysgu mwy am Cyd
Y gofod ble gall cymunedau caffael a masnachol yng Nghymru gydweithio

Newyddion diweddaraf a digwyddiadau

Y Daith Gaffael

Dechrau ar y daith gaffael

Mae’r daith gaffael yn seiliedig ar 4 cam eang – Cynllunio, Diffinio, Caffael a Rheoli – sydd gyda’i gilydd yn ffurfio’r cylch bywyd masnachol. Mae pob cam yn adeiladu'n raddol ar y camau a argymhellir o'r cam blaenorol, felly er y gallwch edrych ar unrhyw gam yn unigol, fe'ch cynghorir i ddechrau o'r cam 'Cynllun' cychwynnol. Mae hyn oherwydd bod y camau cyn-gaffael yn hanfodol ar gyfer gosod y sylfeini cywir yn eu lle.

Mae 4 adran:

Cynllun

Bod â phiblinellau masnachol clir a thryloyw a dealltwriaeth dda o'r farchnad i gynllunio ar gyfer y broses gaffael

Gweld y Cynllun

Diffiniwch

Cyflawni prosesau caffael hyblyg ac effeithlon sy'n annog cyfranogiad eang ac sy'n agored ac yn hygyrch i bawb

Gweld Diffinio

Chwilio

Gwerthuso cydymffurfiaeth cynigydd â seiliau gwahardd a dewis cyflenwyr addas ar gyfer y contract

Gweld Caffael

Rheoli

Gweithio gyda chyflenwyr a rheoli'r contract i sicrhau bod canlyniadau cytundebol yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus

Gweld Rheoli

Rydym wedi dod ag amrywiaeth o adnoddau ynghyd i’ch cefnogi ar bob cam o’ch taith caffael.

Dilynwch y ddolen isod i weld yr adnoddau sy'n berthnasol i bob cam o'r daith gaffael.

Gweld adnoddau

Y diweddaraf gan LinkedIn