Datganiad hygyrchedd

Defnyddio’r wefan hon

Prosiect Cyd sy’n rhedeg y wefan hon. Rydym am weld cymaint o bobl â phosib yn defnyddio’r wefan hon.

Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
  • nesáu hyd at 300% heb i’r testun orlifo oddi ar y sgrin
  • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall.

Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

  • Nid oes is-deitlau ar y fideos sydd wedi eu rhannu o YouTube

Gofyn am wybodaeth mewn fformat gwahanol 

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel testun plaen, braille, IAP, print bras, hawdd ei ddarllen neu recordiad sain,  cysylltwch â ni.

Adrodd am broblemau sy’n gysylltiedig ag hygyrchedd y wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, Cysylltwch â ni. Cofiwch gynnwys cymaint o fanylion am y mater ag y gallwch.

Gweithdrefn gorfodi 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon 

Mae Cyd wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â  AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1. .

Sut wnaethom ni brofi’r wefan yma

Rydym wedi defnyddio https://validator.w3.org/https://wave.webaim.org/

Beth ydym ni am ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu profi’r holl dudalennau yn gyson i adnabod unrhyw broblemau. Rydym yn bwriadu datrus problemau fel maen nhw yn codi.

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi 2 Mawrth 2023. Cafodd ei ddiweddaru 2 Mawrth 2023.