Astudiaethau Achos

Grymuso’r economi gylchol drwy gaffael

Economi Gylchol
Polisi
Cynaliadwyedd

Mae angen i’n heconomi wastraffus newid. Mae model economaidd newydd angen modelau busnes newydd. Mae modelau busnes newydd angen strategaeth gaffael newydd a pherthynas newydd rhwng cynhyrchwyr a phrynwyr, gan symud o berchnogaeth i ddefnydd.