Datganiad Hawlfraint

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth sydd yn y wefan hon (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Trwydded Llywodraeth Agored ar yr Archif Genedlaethol.

Ein logo

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni chaiff unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol gennym ni.

I geisio caniatâd i ddefnyddio ein logo, os gwelwch yn dda Cysylltwch â ni