Botwm ôl

Sicrhau gwerth cymdeithasol drwy weithgarwch masnachol cydweithredol

1 munud
Cyngor ar ddiwydiant penodol
Cyngor ar faes polisi penodol

Beth yw’r ffordd orau o sicrhau gwerth cymdeithasol drwy gaffael yn ystod prosiect seilwaith mawr? Yn y darn hwn, rydym yn clywed gan y tîm sy’n gweithio ar gynllun Metro De Cymru.

Mae’r pwysau ar brosiectau ar y raddfa hon i ganolbwyntio ar gyflawni’r prosiect yn enfawr. Felly, fy argymhelliad os ydych yn bwriadu gwella’r broses gaffael gyda gwerth cymdeithasol mewn golwg yw cydnabod mai’r hyn y mae’n rhaid ichi ei gael yw unigolion sy’n canolbwyntio ac yn ymroddedig i werthoedd cymdeithasol. Fel arall bydd yn cael ei ysgubo o’r neilltu gan bwysau cyflawni prosiect o’r maint yma.

Karl Gimore, Cyfarwyddwr Seilwaith y Rheilffyrdd, Trafnidiaeth Cymru

Eisiau gwybod mwy?  gwyliwch y clip:

Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i arwain gan Drafnidiaeth Cymru (TFW) ac mae’n cael ei gyflawni drwy’r Gynghrair Craidd; partneriaeth rhwng y sector preifat a’r sector cyhoeddus.

Rhannwch yr Astudiaeth Achos hon:

Dweud eich dweud

Os ydych chi wedi dod ar draws unrhyw erthyglau da, fideos neu gynnwys arall yr hoffech ei rannu gyda chymuned Cyd yna cysylltwch â ni, byddem wrth ein bodd yn rhannu eich cynnwys.

Cysylltwch â ni