Botwm ôl

Mae EDF yn cefnogi Sector Cyhoeddus Cymru i gyflawni Sero Net

2 munud
Cyngor ar ddiwydiant penodol
Cyngor ar faes polisi penodol

Ers bron i 10 mlynedd, mae EDF, Caffael Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Masnachol y Goron wedi cydweithio i helpu cyrff sector cyhoeddus ledled Cymru i elwa ar wasanaeth caffael ynni sector cyhoeddus mwyaf y DU.

Mae gan y fframwaith hanes profedig o ddarparu gwerth eithriadol a buddion masnachol sylweddol.

Mae ein holl gyflenwadau Cymreig drwy CCS yn defnyddio 100% o ymrwymiadau amgylcheddol ategol REGO a gynhyrchir yng Nghymru ac uchelgais Gweinidogion Cymru i’r sector cyhoeddus fod yn sero net ar y cyd erbyn 2030.

I ddarllen yr astudiaeth achos lawn, ewch i'r EDF safle:

Rhannwch yr Astudiaeth Achos hon:

Dweud eich dweud

Os ydych chi wedi dod ar draws unrhyw erthyglau da, fideos neu gynnwys arall yr hoffech ei rannu gyda chymuned Cyd yna cysylltwch â ni, byddem wrth ein bodd yn rhannu eich cynnwys.

Cysylltwch â ni