Eicon cefn
Digwyddiadau
Cydrannu
19 Hyd

Sut y gall caffael yng Nghymru sicrhau effaith ar les, heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol – Sesiwn Cydrannu – 19 Hydref 2023

2.30yp - 3.30yp

Mae Jonathan Tench ac Alice Horn o Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ymuno â ni i rannu eu myfyrdodau ar y digwyddiad a gynhaliwyd ganddynt yn ddiweddar, mewn cydweithrediad â Chwmpas.

Roedd hwn yn archwilio sut i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, gan gynnwys rôl ochr-gyflenwad y sectorau preifat a chymdeithasol.

 

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn yma

Dweud eich dweud

Os ydych chi wedi dod ar draws unrhyw erthyglau da, fideos neu gynnwys arall yr hoffech ei rannu gyda chymuned Cyd yna cysylltwch â ni, byddem wrth ein bodd yn rhannu eich cynnwys.

Cysylltwch â ni