Categori Diwydiant : Diwygio Caffael

Paratoi ar gyfer deddfwriaeth caffael newydd yng Nghymru

 • Delwedd tymorLawrlwytho
 • Delwedd tymorCyfarwyddyd
 • 2 munud

Mae’r dirwedd gaffael yng Nghymru wedi newid yn sgil cyflwyno tri darn o ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar y ffordd yr ymgymerir â chaffael cyhoeddus yng Nghymru.

Diferion Gwybodaeth Swyddogol Trawsnewid Caffael Cyhoeddus

 • Delwedd tymorCyfarwyddyd

Canllawiau a luniwyd i roi trosolwg lefel uchel o’r newidiadau i’r rheoliadau caffael ac wedi’u hanelu at y rheini sy’n rhyngweithio’n rheolaidd â chaffael

Canllaw cyflym i baratoi ar gyfer y Deddf Caffael

 • Delwedd tymorLawrlwytho
 • Delwedd tymorPecyn adnoddau
 • 2 munud

Dechreuwch gynllunio nawr i sicrhau eich bod yn barod i fanteisio ar yr hyblygrwydd a'r tryloywder cynyddol sy'n gysylltiedig â'r rheolau newydd.

Gweminar tirwedd caffael newidiol i gyflenwyr Medi 2023

 • Delwedd tymorLawrlwytho
 • Delwedd tymorPecyn adnoddau

Mae’r fideo hwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am y newidiadau mewn deddfwriaeth caffael cyhoeddus yng Nghymru

Deddfwriaeth Caffael Newydd: Dysgu a Datblygu i Gymru

 • Delwedd tymorDysgu/Hyfforddi
 • 2 munud

Mae’r canllaw hwn yn nodi manylion y pecyn dysgu a datblygu sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru. Bydd yn eich helpu i benderfynu pa opsiynau sydd fwyaf addas ar gyfer unigolion yn eich sefydliad.

Caffael - asesiadau risg cynaliadwyedd

 • Delwedd tymorNodyn polisi
 • 15 munud

Nodyn Polisi Caffael Cymru WPPN 01/23

Datgarboneiddio drwy gaffael - Mynd i'r afael â CO2e mewn cadwyni cyflenwi.

 • Delwedd tymorNodyn polisi
 • 3 munud

Nodyn Polisi Caffael Cymru WPPN 12/21