Digwyddiadau

Rydym yn gyfarwydd â’r hen ddihareb, gorau chwarae cyd chwarae.

A dyna pam ein bod wedi creu cornel ble gallwch ddod o hyd i wybodaeth, a rhannu gwybodaeth, am ddigwyddiadau a grwpiau allai fod o ddiddordeb yng Nghymru.

Os hoffech chi rannu gwybodaeth am grŵp neu ddigwyddiad, cysylltwch â ni!

Cau eicon agos

Mwy am ein cyfres ddigwyddiadau

17 Med

Rheoli Contractau

12yp - 1yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Sesiwn arall yn y gyfres mewnwelediad caffael gan Pinsent Masons.

2 Gorff

Credwch fi, rydw i'n rheolwr contract!

1pm
Ar-lein
Swyddogaeth Fasnachol Llywodraeth y DU

Mae ymddiriedaeth yn gysyniad pwysig. Mae’r gweminar hwn yn edrych ar egwyddorion contractio cydweithredol, gyda […]

20 Meh

Ewch ymlaen yn wyrdd

1pm
Ar-lein
Swyddogaeth Fasnachol Llywodraeth y DU

Sesiwn yn edrych ar i ba raddau y mae materion amgylcheddol, neu yn hytrach ddim ond yn […]

18 Meh

Award Stage

12yp - 1yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Sesiwn arall yn y gyfres mewnwelediad caffael gan Pinsent Masons.

21 Mai

Cynnal y broses

12yp - 1yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Sesiwn arall yn y gyfres mewnwelediad caffael gan Pinsent Masons.

16 Mai

Dysgu | Hanfodion rheoli contractau

1pm
Ar-lein
Swyddogaeth Fasnachol Llywodraeth y DU

Gweminar newydd i gyflwyno egwyddorion sylfaenol rheoli contractau sector cyhoeddus – Delfrydol […]

9 Mai

Grant neu Gontract?

11yb - 12yb
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Yn y sesiwn hon byddwn yn adolygu'r prif wahaniaethau rhwng grant a chontract sector cyhoeddus.

30 Ebr

Gwobrau Uniongyrchol

1yp - 2yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Yn y gweminar hwn byddwn yn adolygu’r dull presennol o ymdrin ag awdurdodau’n dyfarnu’n uniongyrchol heb hysbysebu’r contract.

25 Ebr

Heriau Caffael

1yp - 2yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Beth sydd angen i awdurdodau contractio ei wybod am heriau caffael o dan y drefn bresennol, ac unwaith y daw Deddf Caffael 2023 i rym?

23 Ebr

Cyflwyniad i Ddeddf Caffael 2023

11yb - 12yb
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Yn ymdrin â'r pethau allweddol y mae angen i chi eu gwybod, y cyfleoedd a allai ddod, a mwy o wybodaeth am yr adnoddau sydd eu hangen i ysgogi'r newid diwylliannol sydd i ddod.

23 Ebr

Cyrsiau Byr PDC: Meddylfryd Twf

12yp - 1yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

“The hand you are dealt with is just the starting point for development” Carol Dweck (Author […]

18 Ebr

Gwerth am Arian

1yp - 2yp
Ar-lein
Cydrannu

The second session in our shared learning programme, delivered by the team from Commerce Decisions […]

16 Ebr

The Selection Stage

12yp - 1yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Sesiwn arall yn y gyfres mewnwelediad caffael gan Pinsent Masons.

19 Maw

The Pre-Procurement Stage

12yp - 1yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Sesiwn arall yn y gyfres mewnwelediad caffael gan Pinsent Masons.

19 Maw

Cyrsiau Byr PDC: Rheoli Risg

12yp - 1yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Mae rheoli risg wrth wraidd llywodraethu da. Yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi […]

14 Maw

Addasu contractau

1yp - 2yp
Ar-lein
Dysgu dros ginio

Ceisir cyngor cyfraith caffael amlaf pan fydd pobl yn edrych ar newidiadau i gontractau yn ystod eu tymor. Mae Deddf Caffael 2023 yn gwneud rhai newidiadau yn y maes pwysig hwn, ond i ba raddau?

12 Rhag

Sut wnaethoch chi adael iddo ddigwydd?

1pm
Gweminarau Swyddfa'r Cabinet

Rheoli methiant cyflenwyr, cynlluniau wrth gefn, ac adfer ar ôl trychineb – beth sy’n digwydd pan fydd cyflenwyr llai yn methu […]

23 Tachwedd

Dangos yr arian i mi!

1pm
Gweminarau Swyddfa'r Cabinet

Y dylanwadau mewnol ac allanol ar reoli cyllid contract – gyda golwg ar sut […]

8 Tachwedd

Procurex Cymru

8.30yb - 4yp
Arena Utilita Caerdydd
Procurex Cymru

Mae Procurex Cymru yn agosáu, gan ddod â'r gorau o gaffael at ei gilydd!

19 Hyd

NEC a'r Daith i Sero Net

8yb - 10yb
Adeilad Morgannwg (Prifysgol Caerdydd)
CIPS

Mae'r ras ar gyfer cyflawni sero net yn uchel ar agenda pawb, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ym maes caffael.

5 Hyd

DPP a rheoli contractau

1pm
Gweminarau Swyddfa'r Cabinet

Dysgu ac arferion yn y gweithle, a dylanwad technoleg. Gydag Amanda Rosewarne, Swyddfa Safonau DPP

19 Gorff

Sesiynau profi defnyddwyr

2pm - 3pm
Ar-lein
Sesiynau profi defnyddwyr Cyd

Mae ein grwpiau profi defnyddwyr yn ein helpu i brofi syniadau wrth i ni ddatblygu gwasanaethau Cyd.

5 Gorff

Gwaith gwych Lyreco

Dysgu dros ginio

Yn y sesiwn hon clywsom gan Lyreco, unig gyflenwr fframwaith offer swyddfa a phapur Copïo Llywodraeth Cymru, am eu strategaeth gynaliadwyedd a sut mae sefydliad rhyngwladol yn cefnogi sector cyhoeddus Cymru i gyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

28 Meh

Cefnogi Sero Net trwy gaffael: Adrodd ar Leihau Carbon (CRP)

Dysgu dros ginio

Ymunwch â chydweithwyr o Swyddfa’r Cabinet, Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Masnachol y Goron i gael cyflwyniad i CRPs. Dewch i ddeall Polisi Llywodraeth y DU a Nodyn Polisi Caffael Llywodraeth Cymru XNUMX/XNUMX a dysgwch beth yw eich cyfrifoldebau wrth ei gymhwyso.

25 Mai

Dangos a Dweud – 25 Mai 2023

Sesiynau Dangos a Dweud Cyd

Ar XNUMX Mai XNUMX cynhaliwyd ein pumed prosiect Show and Tell. Mae'r recordiad ar gael nawr.

2 Maw

Dangos a Dweud – 2 Mawrth 2023

Sesiynau Dangos a Dweud Cyd

Ar y XNUMX o Fawrth cynhaliwyd ein trydydd sesiwn Dangos a Dweud. Mae recordiad o'r sesiwn bellach ar gael.