Y Daith Gaffael

Cynllun

Sicrhewch fod gennych gynlluniau masnachol clir a thryloyw, a dealltwriaeth dda o'r farchnad i gynllunio ar gyfer y broses gaffael. 

Gweld y Cynllun

Diffiniwch

Cyflawni prosesau caffael hyblyg ac effeithlon sy'n annog cyfranogiad eang ac sy'n agored ac yn hygyrch i bawb.

 

Gweld Diffinio

Chwilio

Gwerthuso cydymffurfiaeth cynigydd â seiliau gwahardd a dewis cyflenwyr addas ar gyfer y contract.

 

Gweld Caffael

Rheoli

Gweithio gyda chyflenwyr a rheoli'r contract i sicrhau bod canlyniadau cytundebol yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus.

 

Gweld Rheoli