Newyddion

Y Ddeddf Caffael – Diferion Gwybodaeth

Er mwyn paratoi rhanddeiliaid ar gyfer cyflwyno’r Ddeddf Caffael newydd, mae Llywodraeth y DU wedi lansio ei chyfres o fideos Diferion Gwybodaeth (Knowledge Drop) i roi trosolwg lefel uchel o’r newidiadau i randdeiliaid, gan gynnwys cyflenwyr, busnesau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol cymunedol gwirfoddol.

Diweddariad ar daith Cyd

Mae James Taylor, y Rheolwr Cyflawni tu ôl i Cyd, yn crynhoi ble rydym ni, ac yn bwysicaf oll i ble rydym yn mynd wrth i ni barhau i weithio i ddarparu canolfan ragoriaeth caffael i Gymru.