Pam mae caffael yn bwysig os ydym am gael gwell gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru?

Rydyn ni wedi bod yn siarad â Liz Lucas, Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Digidol Cyngor Sir Caerffili am sut all caffael gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Gwyliwch y clip i glywed barn Liz ar y potensial ar gyfer gwell ymgysylltiad cymunedol, caffael cynaliadwy a chanolbwyntio ar anghenion defnyddwyr.